Chili Powder

  • 2 tbsp paprika
  • 2 tsp dried oregano flakes -or- 1 tsp ground oregano
  • 1 ¼ tsp cumin
  • 1 ¼ tsp garlic powder
  • 1 ¼ tsp cayenne pepper
  • ¾ tsp onion powder